Realiser dit ledelsespotentiale

– vær i nuet og bliv styrket til fremtiden!

BeingLead’s intensive 3-dags internat ..

.. for ledere, der leder ledere eller erfarne specialister. Fokus vil være på at styrke din performance og evne til at lede indad, til siden, opad og nedad gennem større grad af selvindsigt ved både at arbejde med konkrete ledelsesværktøjer, det mentale og det fysiske.

The program will be held in Danish, but if there are enough participants for an English-speaking team, an extra program will be created

Internatet afholdes i Nordsjælland, hvor du sammen med 6-8 andre ledere får mulighed for i trygge rammer at udfordre dig selv, reflektere, sparre og bygge netværk.

Du vil udover de 3 dage på internatet modtage:

  • 1½ times ledelsesfeedback baseret på en dybdegående ledertest (Hogan)
  • 1 times opfølgende coaching efter internatet
  • 1½ times opfølgende virtuel erfaringsudveksling med gruppen efter internatet
  • En handlingsorienteret udviklingsplan

Realiser dit ledelsespotentiale!

– BeingLead’s intensive 3-dags ledelsesinternat

Du skal kunne lede dig selv for at kunne lede andre!

På BeingLead’s intensive 3-dags ledelsesinternat lærer du gennem forskellige øvelser at sætte dig selv bedst mulig i spil og bruge dit fulde potentiale for at skabe succes for dig selv og din virksomhed.

  • Du vil opnå et højere niveau af selvbevidsthed og forbedre din performance som leder og styrke din evne til at observere, reflektere, lære og handle.
  • Du vil blive mere bevidst om, hvordan du kan sætte dig selv bedst mulig i spil til at føre din virksomhed ind i en uforudsigelig fremtid med nye måder at tænke på.

Det uforudsigelige kommer kun hurtigere og hurtigere og stiller større krav til, at vi hele tiden er den bedste version af os selv som leder gennem bevidst balancering af vores ”væren og gøren”.

Ofte forbinder man sit arbejde med doing (at gøre) fremfor being (at være).

At ’gøre’ synes at være den mest almindelige tankegang i forhold til at få tingene gjort og blive anerkendt. Ser vi i stedet vores ’gøren’ og ’væren’ som forbundne, får vi større mulighed for at udfolde vores fulde ledelsespotentiale og dermed en langt stærkere forudsætning for at udvikle vore medarbejdere, vores organisation og relationen til vores kunder.

Når vi ubevidst handler ud fra vores ’autopilot’ og faste mønstre, nedtones vores sanser og evner i forhold til at være ’bevidst opmærksomme’. Hvis vi derimod prioriterer at være ‘bevidst opmærksomme’ på egen adfærd og egne handlinger, bliver vi langt mere opmærksomme på at gøre det, som situationen kalder på.

Praktisk information

  • Det samlede forløb koster kr. 14.500 inkl. overnatning (eget værelse) og forplejning. Eksklusiv moms
  • Nærmere informationer følger senere. Skriv til AJ@Being-Lead.com, hvis du har spørgsmål.

Realiser dit ledelsespotentiale!

– BeingLead’s intensive 3-dags ledelsesinternat

Update fra BeingLead’s ledelsesinternat juni 2022

BeingLead’s seneste intensive 3-dags internat blev afholdt i skønne omgivelser i Asserbo. Her deltog 8 seje ledere, som var åbne og nysgerrige på, hvordan de kunne blive bedre til at udnytte deres fuldes potentiale igennem større grad af selvindsigt.

Et hold modige ledere havde nogle intensive dage, hvor de udfordrede sig selv og hinanden gennem forskellige ledelsesøvelser og aktiviteter med fokus på både det mentale og det fysiske. Gennem dette opnåede de en større grad af selvindsigt i eget lederskab og fik dybere forståelse for deres balancering af deres ’væren’ og ’gøren’. Yderligere fik de styrket deres forståelse af, hvordan de I endnu højere grad kunne udvikle deres nærmeste relationer og virksomhed – skabe bæredygtige resultater i en konstant foranderlig verden.

Udtalelse fra en af deltagerne

”Der er ledelseskurser – og så der der dem, man husker. Dem, der kommer under huden på en. BeingLead hører til de sidste. Der har været en virkelig god balance mellem faglighed, refleksion og medmenneskelig, hvilket har gjort, at læringen og oplevelserne på kurset sidder i kroppen og i sindet i langt længere tid. Man bruger rent faktisk det, man har lært i sin hverdag – både lige efter og på længere sigt. Jeg kan kun varmt anbefale andre at deltage på BeingLead’s programmer.”

Udtalelse fra en af deltagerne

”Forløbet hos BeingLead adskiller sig markant fra andre ledelses- og uddannelsesforløb. Det er et meget intenst program med en god kombination af virkelig høj faglighed, tid til refleksion og samtidig også rigtig god udnyttelse af kursets deltagerprofiler og deres samspil. Det har været meget givende at deltage på forløbet.”

Udtalelse fra en af deltagerne

“Kurset har sat i et ekstra skub på min nysgerrighed på at blive klogere på mine triggerpunkter. Dem som gør, at jeg trækker mig eller holder mig tilbage. Dem vil jeg gerne udforske og udfordre og arbejde med. “

Curious? Any more questions? Feel free to write me a mail!

© Copyright 2023 - Being-Lead.com